Polityka zwrotów

W przypadku reklamacji Klienta dotyczącej Usług, reklamacja winna być przekazana sprzedawcy za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej na adres E-mail:info@jedzichudnij.com.pl
b) formularza na stronie internetowej: zakładka Kontakt
c) kontaktu telefonicznego: Telefon: 504 997 996

Po otrzymaniu przez sprzedawcę reklamacji, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania.
Firma potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Klienta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.